Hari Wanita pada bulan Mac, Festival Yiren yang indah

Hari Wanita Antarabangsa (IWD) adalah globalcuti diraikansetiap tahun pada 8 Mac untuk memperingati pencapaian budaya, politik dan sosioekonomi wanita.[3]Ia juga merupakan titik tumpuan dalampergerakan hak wanita, membawa perhatian kepada isu sepertikesaksamaan jantina,hak reproduktif, dankeganasan dan penderaan terhadap wanita.

Tema rasmi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

20220425143404291
20220425143404635

tahun

Tema PBB[112]

1996 Meraikan Masa Lalu, Merancang Masa Depan
1997 Wanita dan Meja Keamanan
1998 Wanita dan Hak Asasi Manusia
1999 Dunia Bebas Keganasan Terhadap Wanita
2000 Wanita Bersatu untuk Keamanan
2001 Wanita dan Keamanan: Wanita Mengurus Konflik
2002 Wanita Afghanistan Hari Ini: Realiti dan Peluang
2003 Kesaksamaan Gender dan Matlamat Pembangunan Milenium
2004 Wanita dan HIV/AIDS
2005 Kesaksamaan Gender Melangkaui 2005;Membina Masa Depan yang Lebih Terjamin
2006 Wanita dalam Membuat Keputusan
2007 Menamatkan Impunitas untuk Keganasan Terhadap Wanita dan Gadis
2008 Melabur dalam Wanita dan Gadis
2009 Wanita dan Lelaki Bersatu untuk Menamatkan Keganasan Terhadap Wanita dan Gadis
2010 Hak Sama rata, Peluang Sama rata: Kemajuan untuk Semua
2011 Akses Sama rata kepada Pendidikan, Latihan dan Sains dan Teknologi: Laluan Menuju Kerja Layak untuk Wanita
2012 Memperkasakan Wanita Luar Bandar, Tamatkan Kemiskinan dan Kebuluran
2013 Janji adalah Janji: Masa untuk Tindakan Mengakhiri Keganasan Terhadap Wanita
2014 Kesaksamaan untuk Wanita adalah Kemajuan untuk Semua
2015 Memperkasakan Wanita, Memperkasakan Kemanusiaan: Bayangkan!
2016 Planet 50–50 menjelang 2030: Tingkatkan Ia untuk Kesaksamaan Gender
2017 Wanita dalam Perubahan Dunia Kerja: Planet 50-50 menjelang 2030
2018 Masa Kini: Aktivis luar bandar dan bandar mengubah kehidupan wanita
2019 Fikir Sama Sama, Bina Bijak, Inovasi untuk Perubahan
2020 "Saya Generasi Kesaksamaan: Merealisasikan Hak Wanita"
2021 Wanita dalam kepimpinan: Mencapai masa depan yang sama rata dalam dunia COVID-19
2022 Kesaksamaan gender hari ini untuk hari esok yang mampan
20220425143404543
20220425143404918

8 Mac 2022 ialah Hari Wanita Pekerja Antarabangsa yang ke-112.kami telah merancang dengan teliti acara salun buatan tangan "Bingkai Foto Tumbuhan" untuk semua rakan sekerja wanita, dan menghantar ucapan percutian dan berkat yang tulus ikhlas, terima kasih sepanjang jalan Dengan kerja keras, saya mengucapkan selamat maju jaya pada hari-hari mendatang!

20220425143819104
20220425143404719

Masa siaran: Mei-23-2022